CHS Bigfoot v číslech

Poslední aktualizace: 15. 9. 2019
 

Obecně o chovatelské stanici Bigfoot

Chovatelská stanice Bigfoot je oficiálně registrována již: 1401 dní
 
Chov křečíků džungarských trvá již: 1203 dní
 
Chov křečků syrských trvá již: 593 dní
 

Chovní jedinci chovatelské stanice Bigfoot

Počet chovných křečíků džungarských, kteří působí či působili v chs: 23
 
Počet chovných křečků syrských, kteří působí či působili v chs: 3
 
Průměrný věk současných chovných jedinců: 12,64 měsíce
 
Nejstarší žijící chovný jedinec: Buráček Hamsters house (29 měsíců)
 
Nejmladší žijící chovný jedinec: Simba Bigfoot (2,5 měsíce)
 
Průměrný věk, kterého se chovní jedinci v chs dožívají: 24,31 měsíce
 
Nejvyšší dožitý věk: Mandarin's Miami Beach (34 měsíců)
 
Nejmladší úmrtí: Ringo Orion (12 měsíců)
 
Průměrné zatížení genetickou plemenitbou:
 
Zbarvení všech chovných křečíků džungarských: 7 agouti, 7 sapphire, 4 agouti pearl, 1 sapphire pearl, 3 agouti merle, 1 sapphire merle
 
Barvy všech chovných křečků syrských: 1 zlatá, 1 šedočerná, 1 medová
 
Kresby všech chovných křečků syrských: 2 páskovaný, 1 želvovinová
 
Délka srsti všech chovných křečků syrských: 2 krátká, 1 dlouhá
 

Odchovaná mláďata chovatelské stanice Bigfoot

Celkový počet odchovaných vrhů: 22
 
Celkový počet narozených mláďat: 109
 
Celkový počet odchovaných mláďat: 103 (bez vrhu T)
 
Celkový počet uhynulých mláďat: 4 (bez vrhu T)
 
Celková procentuální úmrtnost mláďat: 3,74 % (bez vrhu T)
 
Poměr pohlaví odchovaných mláďat: 53:52 (samci:samice)
 
Průměrný počet mláďat v jednom vrhu: 4,95
 
Celkový průměrný koeficient příbuzenské plemenitby: 1,51 % (počítáno do 4. - 5. generace) (bez vrhu T)
 
Počet odchovaných vrhů křečíků džungarských: 20
 
Počet narozených mláďat křečíků džungarských: 91
 
Počet odchovaných mláďat křečíků džungarských: 86 (bez vrhu T)
 
Počet uhynulých mláďat křečíků džungarských: 3 (bez vrhu T)
 
Procentuální úmrtnost mláďat křečíků džungarských: 3,37 % (bez vrhu T)
 
Poměr pohlaví odchovaných mláďat křečíků džungarských: 40:48 (samci:samice)
 
Průměrný počet mláďat křečíků džungarských v jednom vrhu: 4,55
 
Průměrný koeficient příbuzenské plemenitby u křečíků džungarských: 1,67 % (počítáno do 4. - 5. generace) (bez vrhu T)
 
Zbarvení narozených křečíků džungarských: 27 agouti, 16 sapphire, 17 agouti pearl, 11 sapphire pearl, 10 agouti merle, 7 sapphire merle 
 
Počet odchovaných vrhů křečků syrských: 2
 
Počet narozených mláďat křečků syrských: 18
 
Počet odchovaných mláďat křečků syrských: 17
 
Počet uhynulých mláďat křečků syrských: 1
 
Procentuální úmrtnost mláďat křečků syrských: 5,56 %
 
Poměr pohlaví odchovaných mláďat křečků syrských: 13:4 (samci:samice)
 
Průměrný počet mláďat křečků syrských v jednom vrhu: 9
 
Průměrný koeficient příbuzenské plemenitby u křečků syrských: 0 % (počítáno do 4. generace)
 
Barvy narozených křečků syrských: 6 tmavá zlatá, 3 medová, 2 plavá, 1 stříbrná šedá, 1 světlá zlatá, 1 safírová, 1 skořicová, 1 medová s černýma očima, 1 žlutá
 
Kresby narozených křečků syrských: 17 páskovaný, 4 želvovinová
 
Délka srsti narozených křečků syrských: 10 dlouhá, 7 krátká
 
Odchovaná mláďata působící v chs Bigfoot: 11 (Anakin Bigfoot, Calvin Klein Bigfoot, Florella Bigfoot, Hedvika Bigfoot, Ice Tea Bigfoot, Kamélie Bigfoot, Nairobi Bigfoot, Oscar Bigfoot, Bilbo Baggins Bigfoot, Rainbow Bigfoot, Simba Bigfoot)
 
Odchovaná mláďata působící v jiných chs: 10 (Iris Bigfoot, Lacoste Bigfoot, Noel Bigfoot - chs Orion ; Edel Bigfoot, Flavia Bigfoot, Rhia Bigfoot - chs Syrius ; Airrin Bigfoot - chs Lowly Pets ; Luna Bigfoot - chs Andílci z Kopečka ; Neptun Bigfoot - chs Mazlíčci z Brna ; Sasanka Bigfoot - chs Z Kozohlod)