Kresby srsti

V tomto článku najdete základní informace o dvou uznaných kresbách křečíka džungarského (kresba pearl uznána i v ČR, kresba merle zatím není uznána v ČR, naopak je součástí standardu například ve Velké Británii). Jiné kresby jsou hybridního původu. Uvedené ceny mláďat jsou pouze orientační, mohou se změnit dle kvality jedince.
 

Kresba pearl

Kresba srsti pearl je v ČR jedinou oficiálně uznanou formou křečíka džungarského. Původně pochází z Velké Británie, kde byla vyšlechtěna v roce 1989. Křečíci tohoto zbarvení jsou nehledě na roční dobu stále bílí. Tato kresba se ještě dělí na agouti pearl a sapphire pearl (viz. níže), dle barvy, na kterou se váže. Obě varianty tohoto vzoru se dědí dominatně (vždy převládají nad recesivním). V genetice se tento vzor uvádí u dominatní barvy AABb nebo AaBb a u recesivní aaBb, v chovech se označuje u dominatní barvy DDPepe nebo DdPepe a u recesivní barvy ddPepe. Celý genetický vzorec pearl vzoru  je AA/Aa/aaBbccdd nebo DD/Dd/ddPepememewhwh. 
 
Všichni křečíci s pearl kresbou jsou heterozygotní. Křečík s homozygotní alelou B (BB) nemůže vzniknout, protože se u tohoto vzoru vyskytuje takzvaný "letální" faktor. To znamená, že pokud se spojí dva křečíci s pearl kresbou, ta část mláďat, na kterých se potká dominantní část alely od matky i od otce (tudíž křečík BB), zaniknou již v děloze matky. Toto má za následek málo početné vrhy, ale zároveň i mrtvé plody v samiččině děloze ohrožují její život. Z tohoto důvodu je spojení dvou křečíků s kresbou srsti pearl naprosto nevhodné a nebezpečné !
 

Agouti pearl (350 Kč)

Agouti pearl křečík má podle výstavních standardů Českého křeččího klubu (vychází ze standardu British Hamster Association) vypadat následovně. V celkovém vzhledu by měl mít křečík vzhled bílého zvířete s rovnoměrně tečkovanou barvou s lehkým stínem hřbetního proužku. Srst na břiše by měla být bílá. Oči jsou černé, uši světle šedé až růžové. Ticking by měl odpovídat rozpoznatelné barvě srsti plně zbarveného zvířete. Často se mi v chovu stává, že křečíkům starším dvou let začne ze srsti mizet všechna černá barva a stanou se z nich úplně bílá zvířata.
 
Agouti pearl zbarvení u samce Calvina Kleina Bigfoot
 
Agouti pearl zbarvení u samice Mandarin's Fló (věk 10 měsíců)
 
Samice Mandarin's Fló (věk 2 roky a 4 měsíce) ve stáří vypadá jako úplně bílé zvíře
 
Agouti pearl zbarvení u mláděte
 

Sapphire pearl (400 Kč)

Sapphire pearl křečík má podle výstavních standardů Českého křeččího klubu (vychází ze standardu British Hamster Association) vypadat následovně. Sapphire pearl se od agouti pearl liší pouze tak, že bílé oblasti na srsti zvířete by měly být bílé až ke kořínkům. Stín hřbetního proužku by měl být ještě světlejší. Oči černé, uši světle šedé až růžové.
 
Sapphire pearl zbarvení u samce Irvina Bigfoot
 
Sapphire pearl zbarvení u samce Golema Bigfoot
 
Sapphire pearl zbarvení u mláděte
 

Kresba merle

Kresba merle je druhou existující kresbou srsti křečíka džungarského. V ČR ještě není uznaná, proto mluvíme o takzvané "neuznané" kresbě. Z důvodů neuznání, tato varianta není zapsána ve výstavních standardech Českého křeččího klubu a není možné ji vystavovat na výstavách Českého křeččího klubu v kategorii křečík džungarský standard. Jedná se o poměrně mladou kresbu, poprvé se objevila ve Velké Británii v roce 2004. Tato kresba se dělí ještě na dvě mutace agouti merle a sapphire merle, dle toho, na kterou barvu se váže. Obě varianty se dědí dominantně (vždy převládají nad recesivním). V genetice se tento vzor značí AA/AaCC/Cc pro dominatní barvu a aaCC/Cc pro recesivní barvu. V chovech se označuje DD/DdMeme/MeMe pro dominantní barvu, ddMeme/MeMe pro recesivní barvu. Celý genetický vzorec je AA/Aa/aabbCC/Ccdd nebo DD/Dd/ddpepeMeMe/Memewhwh. Narozdíl od kresby pearl se u tohoto vzoru zřejmě nevyskytuje "letální" faktor. Dva merle křečíci se zatím ve všech chovech spojují bez problému, nezdá se, že by mláďata umírala nebo byla jakkoliv poškozena. Z tohoto důvodu je možná existence křečíka s úplnou dominancí merle vzoru (MeMe).
 

Agouti merle (450 Kč)

Zvíře zbarvení agouti merle by mělo vypadat přibližně jako barva agouti. Odstín bývá o něco světlejší, často se vyskytuje bílá náprsenka, bílé tváře a skvrnitá srst. Nejdominantnější znakem agouti merle je pruh za hlavou, jinak řečeno "límec", který je tvořený světlými chlupy. Na výstavách v Holandsku se oceňuje co největší, nejpravidelnější a nesvětlejší "límec".
 
Poměrně jasně patrný "límec" u samice Florelly Bigfoot
 
Málo viditelný "límec" u samce Olafa Syrius
 
Krásný jedinec agouti merle, mládě - Jahůdka Bigfoot
 
Málo patrný "límec" u spícího mláděte - Flavia Bigfoot
 

Sapphire merle (450 Kč)

Sapphire merle jedinci by měli vypadat podobně jako barva sapphire. Břicho bývá světlejší, tváře taktéž, často skrvnitá srst. Úhoří pruh bývá oproti sapphire poněkud tmavší. Stejně jako u agouti merle i u tohoto zbarvení se vyskytuje světlý "límec" a stejně tak je na výstavách v Holandsku podporován nejvýraznější "límec".
 
Sapphire merle zbarvení u samice Kamélie Bigfoot
 
Sapphire merle zbarvení u mláděte - Kamilka Bigfoot